O vinařství

Rodinné vinařství SenLine vzniklo v roce 2018 a navázalo na dřívější tradici Vinařství Fridrich & Cichra, které má kořeny v 50. letech 20. století.

Myšlenkou vzniku vinařství SenLine je nabídnout klientele rodinného penzionu širší nabídku přívlastkových vín, které jsou založeny na tradičním způsobu výroby, která zajistí autentičnost vína a pokaždé jiný zážitek.

Praděda Fridrich uměl dělat dobré selské víno, své zkušenosti předal svému vnuku Petru Cichrovi, který se v 90. letech také věnoval vinaření, především pak sudovému vínu. Rodinnou tradici výroby vína v roce 2018 přejímá jeho syn Petr Cichra ml., který se vydává cestou přívlastkových vín. 

Petr & Petr jr. Cichrovi

Vinohrady a hrozny

Jelikož jsme velmi mladé vinařství a víceméně začínáme téměř od píky, nemáme ještě možnost vysadit vlastní vinohrady. Tudíž si hrozny pořizujeme a to  výhradně od místních vinohradníků. Dbáme na kvalitu hroznů a tak spolupracujeme jen s osvědčenými vinohradníky z Brumovic.

Prezentační a degustační prostory máme na našich rekreačních chalupách Senline. Na každém se nachází vinný sklep, ve kterém nabízíme řízené degustace. Dáváme i možnost podívat se do výrobního prostoru, kde si zákazníci mohou prohlédnout lis, mlýnek a nádrže..pochopitelně i okoštovat víno. 🙂

Kam směřujeme

Naším cílem je pěstovat hrozny v brumovických vinařských tratích a vyrábět kvalitní vína, která jsou pro Brumovice potažmo oblast Modrých hor / Kloboucka typická. Díky kvalitní půdě, která je složena především z černozemě, hnědozemě a v trati Harnůty částečně z pískovce, získá víno osobitý výraz.

Senline je rodinná značka, která se věnuje několika oblastem podnikání. Téměř 20letou tradici drží v odvětví dřevovýroby, konkrétně vyrábí postelové rošty a rámy. Postupně své podníkání rozvijí a dnes se angažuje i v pronájmu ubytování v soukromí, wellness službách – především manikúra, pedikúra a masáže. Posledním podnikatelským rozšířením bylo v roce 2018 založení rodinného vinařství.

Jakožto malá firma vsázíme na vtažení všech našich pracovníků do procesů firmy. Zakládáme si na důvěře, která nám přináší určitou stabilitu a prosperitu podniku do budoucna.

VIZE & MISE

Naší sdílenou vizí SenLine je být progresivní znalostní organizace s proaktivním chováním všech zaměstnanců firmy, včetně majitele – potažmo rodiny Cichrových :-), která bude generovat možnosti nových příležitostí pro úspěšný rozvoj a návrhy nových projektů, které SenLine zvýhodní oproti konkurenci. Aneb řídíme se mottem “Nepřežívají ti nejsilnější, ale jen ti nejpřizpůsobivější”.